Menu

Dyplomy wręczone!

1 czerwiec 2015

Uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się w miniony weekend w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W trakcie uroczystości dr Beata Pachnowska, opiekun merytoryczny projektu Kuźni Kadr 7 zaprezentowała obecnym Program Absolwent, zapraszając przy tym do bezpłatnej rejestracji i korzystania z portalu.