Menu

5. Biuletyn Kuźni Kadr 7

26 czerwiec 2015

Portal Absolwent jest jednym z kluczowych elementów Programu Absolwent, w którym łączą się działania offline i online. Portal spełnia funkcję platformy społecznościowej i dzięki temu umożliwia komunikację poziomą oraz pionową pomiędzy uczelnią, absolwentami i pracodawcami. Portal pozwala na budowanie bazy wiedzy o losach absolwentów oraz takie przetwarzanie tej wiedzy, aby dać wsparcie absolwentom i studentom w skutecznym nabywaniu kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Co więcej, Portal dzięki wykorzystaniu mechanizmów zbierania danych pozytywnie wpływa na podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenie oferty uczelni.

Portal Absolwent obejmuje liczne funkcjonalności zorientowane na różne grupy docelowe. W ofercie dla absolwentów znajdują się bezpłatne kursy online dające możliwość poszerzenia wiedzy. Na podstawie badań potrzeb absolwentów oraz potencjalnych użytkowników Portalu wybranych zostało 10 tematów kursów e-learningowych najlepiej odpowiadających na zróżnicowane oczekiwania i potrzeby uczestników Programu. Kursy te znajdują się w zakładce Baza Wiedzy i są dostępne po zalogowaniu. W zakładce tej można znaleźć także artykuły i opracowania zarówno o charakterze naukowym, jak i biznesowym. Inną interesującą składową jest Bank Idei, dający szansę na wymianę pomysłów, doświadczeń i inspiracji. Dla absolwentów kluczowe są opcje związane z funkcjonowaniem na rynku pracy. Użytkownicy Portalu mają dostęp do bazy pracodawców zawierającej profile wybranych firm, na których mogą znaleźć się oferty pracy, szkoleń i praktyk. Kolejną zakładką jest Bank ofert pracy z możliwością przeszukiwania według umiejętności i kompetencji. Absolwent ma również możliwość skorzystania z bazy CV, umiejszając swoje CV dostępne dla pracodawców. Dla osób zalogowanych na Portalu przewidziano program lojalnościowy. Aktywność w ramach Portalu owocuje przyznaniem punktów, które następnie można wymieniać na nagrody dostępne w Centrum Nagród. Portal to dla absolwenta szansa na wymianę opinii z innymi osobami należącymi do grup dyskusyjnych oraz okazja do rozbudowy sieci znajomych. Z punktu widzenia pracodawcy oferowana bezpłatna platforma internetowa stwarza możliwość promowania przedsiębiorstwa. Stanowi również punkt styczności z absolwentami poprzez użytkowanie takich narzędzi jak bank ofert pracy oraz baza CV z zaawansowaną wyszukiwarką potencjalnych talentów. Zalogowani pracodawcy dysponują także dostępem do Banku Idei jako miejscem wymiany informacji i poszukiwania osób do współpracy. Przystąpienie do Programu to również szansa na kształtowanie przyszłej oferty edukacyjnej uczelni, np. poprzez uczestnictwo w badaniach dotyczących tego obszaru. Pracownikowi szkoły wyższej uczestnictwo w Portalu daje możliwość publikowania własnych prac, np. artykułów, raportów oraz dostęp do prac i artykułów innych osób zamieszczonych w Bazie wiedzy. Z kolei Bank Idei pozwoli na nawiązanie kontaktów z absolwentami oraz przedstawicielami świata biznesu w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rygorowych studentów. Wymianę opinii i doświadczeń można realizować poprzez aktywne uczestnictwo w grupach dyskusyjnych. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Portalem Absolwent.