Menu

6. Biuletyn Kuźni Kadr 7

30 czerwiec 2015

Weekend Absolwenta 2015 był imprezą zorganizowaną przez pracowników Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (głównie przez zespół projektowy Kuźni Kadr 7) i był dedykowany wszystkim absolwentom, czyli jego potencjalnym uczestnikiem mogła zostać osoba, która kiedykolwiek ukończyła studia dowolnego stopnia na dowolnej uczelni. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy również współpracujących z Uniwersytetem pracodawców oraz osoby towarzyszące.

W obszarze merytorycznego przygotowania najważniejszą sprawą było wypracowanie ciekawej oferty warsztatów będącej z jednej strony atrakcją edukacyjną dla potencjalnych uczestników, z drugiej stanowiącej wizytówkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W tym celu poprosiliśmy współpracujących z DOPR przy różnych projektach sprawdzonych1 pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu o przygotowanie propozycji warsztatów. Podobne spotkania odbyliśmy z kadrą studium języków obcych, studium wychowania fizycznego oraz słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. Do współpracy zaprosiliśmy również osoby mogące zapewnić ofertę rozrywkowo – artystyczną, m.in. tancerzy (warsztaty taneczne), szefów kuchni (warsztaty nt. zdrowego żywienia, pokazy kulinarne), czy młodych artystów (malowanie na szkle, malowanie toreb lnianych). Warto podkreślić, że wszystkie osoby proszone były o przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów bez wynagrodzenia i potraktowanie tych działań w charakterze promocji oferty własnej, katedry, instytutu, jednostki organizacyjnej czy wydziału, albo firmy. W odpowiedzi na nasze prośby zgłoszono propozycje ponad 50 warsztatów! Czytaj więcej: