Menu

Dla Pracodawcy

Lepiej wykształcony absolwent to bardziej wartościowy pracownik. Program Absolwent, umożliwia wielostronną komunikację pracodawców z absolwentami i pracownikami uczelni. Platforma internetowa Programu pozwala na bezpłatne umieszczanie ofert pracy, praktyk czy szkoleń organizowanych przez firmę, dostęp do banku idei oraz promocję własnej jednostki. Udział pracodawców w badaniach ma realny wpływ na ofertę edukacyjną uczelni, co przekłada się na poziom umiejętności przyszłych pracowników. Uczestniczenie w wydarzeniach, organizowanych w ramach Programu, pozwala na spotkania z potencjalnymi pracownikami, ludźmi nauki oraz promocję firmy.

Korzyści z przystąpienia do Programu Absolwent:

  • Bezpłatna platforma internetowa – możliwość prezentacji i promowania firmy (logo, newsletter),
  • Bank ofert pracy – możliwość umieszczania ofert pracy/ stażu/ wolontariatu; bezpośrednie, zaawansowane wyszukanie nowych talentów wśród potencjalnych kandydatów na oferowane stanowiska,
  • Baza CV – potencjalni pracownicy wyselekcjonowani do danego stanowiska pracy dzięki zaawansowanej wyszukiwarce,
  • Bank idei – miejsce wymiany opinii i doświadczeń absolwentów, pracowników naukowych oraz biznesu, możliwość nawiązania współpracy ze studentami, w celu przeprowadzania badań naukowych,
  • Realny wpływ na ofertę dydaktyczną uczelni - możliwość uczestniczenia w badaniach, mających na celu poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni,
  • Spotkania networkingowe – miejsce promocji własnej firmy, nawiązywania kontaktów biznesowych
    i wymiany doświadczeń zawodowych,
  • Tutoring / mentoring – budowanie prestiżu firmy poprzez wspieranie rozwoju zawodowego absolwentów,
  • Promocja działalności firmy - możliwość wykorzystania infrastruktury uczelni do własnych celów.