Menu

Dla pracownika uczelni

Pracownik zaangażowany w życie uczelni ma realny wpływ na pozytywny wizerunek swojego miejsca pracy oraz własnej osoby. Program Absolwent adresowany do pracowników uczelni ma za zadanie zespolić społeczność akademicką, umożliwić rozwój osobisty pracowników, jak również dać im szansę promowania zdobytej wiedzy i doświadczeń. Uczestnictwo w Programie gwarantuje dostęp do bezpłatnej platformy internetowej, gdzie pracownicy mogą korzystać z banku idei, publikować własne artykuły i raporty oraz nawiązywać współpracę ze światem biznesu, co umożliwi wymianę doświadczeń i pozytywnie wpłynie na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich wizerunku.

Korzyści z przystąpienia do Programu Absolwent:

  • Bank Idei – możliwość nawiązywania współpracy w ramach prowadzenia badań naukowych z absolwentami i światem biznesu
  • Baza wiedzy – możliwość publikowania własnych artykułów, dostęp do innych prac i raportów,
  • Mentoring – wzmocnienie relacji z absolwentami poprzez wspieranie ich rozwoju
  • Grupy dyskusyjne – miejsce wymiany opinii i doświadczeń naukowych