Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
programabsolwent.ue.wroc.pl

 

1. Właścicielem Serwisu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z siedzibą przy: ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław, który chroni prywatność wszystkich Użytkowników korzystających z portalu www.programabsolwent.ue.wroc.pl.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1)  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe i informacje, w tym w formularzach i kwestionariuszach służącym badaniom prowadzonym w ramach Serwisu.

2) Poprzez dane, które wprowadza Użytkownik na swoim Koncie, w tym informacje zamieszczane w Profilu Użytkownika, wszystkie komentarze oraz przesyłane pytania do Administratora.

3) Wgrywane przez Użytkownika wszelkie pliki multimedialne, jak nagrania audio i wideo, filmy i obrazy a także inne pliki, np. tekstowe, które Użytkownik udostępnia w Serwisie.

4) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"), o czym więcej informacji można znaleźć w Polityce Plików Cookies, stanowiących załącznik do Regulaminu Serwisu.

5) Poprzez gromadzenie logów serwera www, którego operatorem jest Właściciel Serwisu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych Właściciela i gromadzonych danych, monitorowane są oraz zapisywane informacje o aktywności Użytkownika, tj. dostępie do danych, ich modyfikacji lub usunięciu. W logach znajdują się takie dane jak informacje o błędach przy realizacji transakcji HTTP,  data i czas wykonanej akcji oraz unikalny Id Użytkownika, numer IP urządzenia końcowego Użytkownika czy informacje dotyczące wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej.

3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim. W kilku przypadkach Właściciel może być zmuszony do udostępniania ich części w celach kluczowych do utrzymania i prowadzenia Serwisu, jak np. administrowanie portalem, audyty bezpieczeństwa, rozwijanie usług i technologii. Te osoby trzecie mogą uzyskać czasowy dostęp tylko do części z przechowywanych przez Właściciela danych, na ściśle określonych warunkach.

4. Właściciel Serwisu może być także zmuszony do udostępnienia informacji i danych o Użytkownikach władzom lub instytucjom krajowym wedle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, wg decyzji organów władzy administracyjnej lub sądowej, policji, prokuratury oraz innych instytucji państwowych.

5. Dane Użytkowników Serwisu są odpowiednio zabezpieczone. Ze względu na rodzaj gromadzonych danych, w szczególności danych osobowych, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa celem ochrony dostępu do informacji o Użytkowniku.

6.  W momencie, w którym Użytkownik jest zalogowany do swojego Konta w Serwisie, połączenie pomiędzy jego urządzeniem a Serwisem jest szyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Socket Layer). Właściciel Serwisu prowadzi także regularną archiwizację danych oraz tworzy kopie bezpieczeństwa w celu ochrony  informacji przed ich utratą oraz możliwości ich przywrócenia w przypadku awarii. 

7. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies (tzw. „ciasteczek”) może zmienić samodzielnie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Właściciel Serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową/system operacyjny i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Lista przeglądarek: