Menu

Słownik polsko - angielski

 

Alertowanie – Alerting

As – Ace

Atut – Trump

Atutować, ściągać atuty – Draw trumps

Bez atu (BA) – No trump (NT)

Bez jednej (dwóch trzech) – one down (two down, three down)

Bezpieczna rozgrywka – Safety play

Bicie atutem, przebitka – Ruff

Bilans – Balance of strength

Blotka – Small/ low card

Boczne dojście – Side entry

Boczny kolor – Side suit

Brakująca lewa – missing trick

Czwarta najlepsza – fourth best

Ćwierćfinały – Quarterfinals

Dama – Queen

Deklaracja (roszczenie dotyczące lew) – Claim of tricks

Dojście – Entry

Dowolny – Any

Drużyna – Team

Dubleton – Doubleton

Dwójka – Deuce

Dwustronne przebitki – Crossruffs

Dziadek – Dummy

Ekspas, impas pod atu – Indirect finesse

Fałszywy renons – Revoke

Finały – Finals

Fosujące otwarcie – Forcing opening

Impas wewnętrzny – Internal finesse

Impas, impasować – Finesse

Kapitan – Captain

Karne zagranie – Penalty play

Karo – Diamond

Karta – Card

Karta kluczowa – Key-card

Karta konwencyjna – Convention card

Kasety licytacyjne – Bidding boxes

Kier – Heart

Kolor - Suit

Kolor młodszy (trefle i kara) – Minor suit

Kolor starszy (kiery i piki) – Major suit

Kontra – double

Kontra karna – Penalty double

Kontra objaśniająca – Explanation double

Kontra wywoławcza – Take-out double

Kontrakt – Contract

Król – King

Krótkość – Shortness

Lewa – Trick

Lewa defensywna – Defensive trick

Licytować, odzywka – Bid

Liczba nieparzysta – Odd number

Liczba parzysta – Even number

Maksymalny wynik (maks) – Top score

Mariaż – Marriage

Mecz – Match

Nadróbka – Overtricks

Naturalna odzywka – Natural bid

Negat – Negative response

Niedolicytować – Underbid

Nieforsująca odzywka – Non-forcing bid

Nieporozumienie między partnerami – Partnership misunderstanding

Nieprawidłowe zagranie – Illegal play

Niezrównoważona ręka – Unbalanced hand

Oddana lewa – lost trick

Odpowiedź – Response

Odzywka blefowa – Psychic bid

Odzywka do pasa – Sign off

Odzywka konstrukcyjna – Constructive bid

Odzywka negatywna – Negative bid

Odzywka pozytywna – Positive bid

Odzywka wyjaśniająca – Clasification bid

Para – Pair

Partner – Partner

Partnerzy z drużyny – Team mates

Pas – Pass, no bid

Pierwszy wist – Opening lead

Pik – Spade

Płaskie rozdanie – flat board

Po partii – Vulnerable

Podniesienie – Raise

Podwójny impas – Double finesse

Porozumienie między partnerami – Partnership understanding

Pozycja wygasająca – Protective position

Półfinały – Semifinals

Prawo brydżowe – Laws of bridge

Prawo jedenastu – Rule of eleven

Preferencja kolorów starszych – Priority of major suit

Promocja atutowa – Trump promotion

Przeciwnik – Opponent

Przeciwnik z lewej strony – Left-hand opponent (LHO)

Przeciwnik z prawej strony – Right-hand oponent (RHO)

Przed partią – Nonvulnerable

Przedwczesne zagranie – Premature play

Przepuścić – Duck

Przymus – Squezze

Punkty – Points

Punkty meczowe – International Matchpoints (IMP)

Pytać o zatrzymanie – Ask for a stoper

Rekontra – Redouble

Renons – Void

Ręka – Hand

Rozdający – Dealer

Rozdanie – Deal/ board

Rozgrywający – Declarer

Runda – Round

Sekwens – Sequence

Sesja – Session

Sędzia – Tournament Director

Silna odzywka – Strong bid

Silny trefl – Strong club

Singiel – Singleton

Skacząca  odzywka – Jump-bid

Słaba odzywka – Weak bid

Stół – Table

Strategia – Strategy

Strefa częściowego zapisu – Part score zone

Strefa dogranej – Game zone

Strefa szlemowa – Slam zone

System licytacji – Bidding system

Szlem – Grand slam

Szlemik – Slam

Sztuczny – Artificial

Tasować – Shuffle

Trefl – Club

Trefl przygotowawczy – Short club

Trzymanie – Stopper

Turniej brydżowy – Bridge tournament

Uzgodniony kolor – Agreed suit

Walet – Jack

Wist – Lead

Wist atakujący – Attacking lead

Wist pasywny – Passive lead

Wistujący – Defender

Wpustka – Endplay

Wygrywające zagranie – Winning play

Wyjście do przebitki – Play to ruff

Wyjście w singla – Singleton lead

Zagranie do ręki – Play to hand

Zagranie do stołu – Play to dummy

Zalicytowanie końcówki – Game bid

Zapis – Score

Zatrzymanie – Control

Zatrzymanie pierwszej klasy – First-round control

Zrównoważona ręka – Balanced hand

Zrzutka – Discard

Zrzutki jakościowe – Attitude signals